Årsmøtet: Lederen tok gjenvalg

Årsmøtet: Lederen tok gjenvalg

Styret er som følger etter årsmøtet:

Leder: Hanne Kleven Eek (1 år)

Økonomiansvarlig: Halvard Østby (2 år)

Informasjonsansvarlig: Stig Dreierstad (Ikke på valg)

Noteansvarlig: Beate Breili (Ikke på valg)

Arrangementsansvarlig: Einar Jakobsen (2 år)

Revisor: Erik Kristiansen (2 år)