Nannestad Kammerkor

Nannestad kammerkor er et blandet sangkor med base i Holter i Nannestad. Mari Moe er korets dirigent. Koret samarbeider tett med kirkene i kommunen, og deltar ved to anledninger i hver av de fire kirkene i løpet av året - gjerne i forbindelse med konfirmasjoner eller kirkelige høytider.

I tillegg arrangerer koret egne konserter. Den tradisjonsrike Kor-kaféen på våren, hvor et lokalt gjestekor inviteres med og publikum tilbys underholdning, allsang, kaffe og kaker, samt julekonsertene i adventstiden. Julekonsertene er veldig populære, og trekker fulle hus. Koret deltar også under Sommerkonserten som markerer avslutningen på den årlige Nannestadfestivalen.

Koret øver hver torsdag kl. 18.30 i Kjerkestua ved Holter kirke.