Michel Zelissen er engasjert som dirigent

Michel Zelissen er engasjert som dirigent

Publisert av Stig Dreierstad den 17.11.18.

 

Michel er en meget erfaren dirigent. Han har dirigert kor de sisten 20 årene. Senest i Rælingen Sanglag og Corona fra Nittedal.

Michel liker å jobbe målrettet. Gjerne med prosjekter. Han er opptatt av å gjøre nye ting og utvikle både seg selv og det koret han jobber med. I 2014 og i 2017 hadde han ansvar for en oppsetning av Händels Messias med prosjektkor og orkester i Gjerdrum kirke.

Som dirigent er Michel opptatt av å finne og jobbe med gode arrangementer som passer for koret og som underbygger korets identitet. Han skriver også arrangementer selv.

Michel har en bred musikkutdannelse på Bachelornivå fra Nederland og Norge, som bl.a. inneholder kirkemusikk (kantortittel), klassisk sang og kordireksjon. I tillegg har han også økonomisk utdannelse.

Kammerkoret har hatt en fin musikalsk framgang de senere årene, Vi ønsker Michel velkommen og har stor tro på at et godt og nært samarbeid vil videreføre denne utviklingen. Michel tiltrer etter nyttår.