Høstsesongen er i gang

Høstsesongen er i gang

Publisert av Stig Dreierstad den 19.08.23.

Etter en drøy times øvelse var det sosial hygge med kaker og kaffe. Stor takk til Kristin og hennes gode medhjelpere for bevertningen!

Fra 24. august er øvelsene i Kjerkestua ved Holter kirke kl. 18.30. Vi ønsker alle som har lyst til å være med i koret velkommen!

Denne høsten blir innholdsrik for koret.

  • 15.-17. september er det seminar på Sanner hotell på Hadeland
  • 23. september deltar koret i festkonsert i kommunehuset i Nannestad
  • 4. november er det allehelgensgudstjenestene i Stensgård og Bjørke
  • 5. november er det allehelgensgudstjeneste i Holter og Nannestad
  • 7. og 14. desember er det julekonserter