Første øvelse etter nyttår

Første øvelse etter nyttår

Publisert av Stig Dreierstad den 02.01.19. Oppdatert 24.02.23.

Kammerkoret gleder seg til å komme igang med vårsemesteret.
Det blir spennende å bli kjent med den nye dirigenten, Michel Zelissen.

I tillegg til deltakelse på aktuelle gudstjenester vil kor-cafeen 4. april 
være et av høydepunktene i vår.

Har du lyst til å synge i kammerkoret? Ta kontakt med dirigent eller
leder.