Årsmøtet i kammerkoret - Hanne tok gjenvalg

Årsmøtet i kammerkoret - Hanne tok gjenvalg

Publisert av Stig Dreierstad den 05.02.19.

 

Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag om å etablere et rollebasert styre.

Kort fortalt dreier dette seg om å fordele ansvaret for styrets oppgaver på de ulike styremedlemmene basert på temaene Økonomi, informasjon, noter og arrangement.

En slik modell sikrer en tydelig ansvarsplassering og sørger for at oppgavebelastningen fordeles på styrets medlemmer. Å ha ansvar for en oppgave betyr ikke at ansvarshaveren må gjøre oppgaven selv, men vedkommende må sørge for at oppgaven blir utført (innenfor frist og med riktig kvalitet).

Styret ser slik ut i 2019:

Leder: Hanne Kleven Eek

Økonomiansvarlig: Marit Forsland

Informasjonsansvarlig: Stig Dreierstad

Noteansvarlig: Jo Inge Brustad

Arrangementsansvarlig: Kari Nordahl